Infört  i Bohusläningen den 2007-10-06:

Samordnat kulturhus

En höghusdel och tydligare sammankoppling med Bohusläns museum.

I går presenterade Folkets hus-föreningen en ny bearbetad skiss över ett kulturhus på Kampenhof.

Den nya versionen innehåller liksom tidigare en multihall med plats för tre handbollsplaner och lyftbara läktare. I byggnaden finns även plats för ett bibliotek, en biograf, kulturskolan och en stor restaurang.

– De nya önskemålen som kommit  in är ett maritimt center. Sverige har inget informationscenter om fiskenäringen och båtarna, därför skulle detta kunna byggas med hjälp av EU-pengar i kulturhuset, säger Lars Kalin, föreståndare på Folkets hus.

Maritimt höghus

Det maritima centrumet skulle kunna placeras i den nya höghusdelen som ritats till. En annan tanke har varit att lägga ett hotell i den delen. Folkets hus föreningen är dock noga med att poängtera att de inte ska driva hotellet.

– Båda de utredningarna som gjorts om kulturhuset pekar på att det kommer behövas fler hotellrum i samband med konferenser i kulturhuset, fortsätter Donny Borlinger, ordförande i Folkets hus föreningen.

Bakom skisserna står arkitekterna Per Bornstein och Cecilia Hörngren från White i Göteborg. De var på plats igår i Uddevalla för att redogöra för sina tankar kring byggnaden.

– Vi ville ha kopplingen till landskapet i Bohuslän med i huset. Det kan nästan upplevas som om vi staplat ett stenröse, säger Per Bornstein.

Stora mässor

Byggnaden är på totalt 17000 kvadratmeter. I multihallen ska det kunna inrymmas alltifrån sportevenemang till stora mässor och konferenser. Det ska vara en flexibel hall med läktare som går att dra upp och ner från taket.

– Vi är ute efter samordningseffekter. Hallen är lite som en verktygslåda, fortsätter Per Bornstein.

Whites har ritat flera liknande byggnader runt om i landet som kulturbyggnaderna i Falkenberg och Örebro.

Tidigare under gårdagen fick även Uddevallas kommunalråd se skissen. Lars Kalin och Donny Borlinger upplevde att de fick ett positivt gensvar.

De har sagt åt oss att jobba vidare och lovat oss att komma tillbaka med detaljer över hur mycket kommunen kan hyra i kulturhuset, säger Lars Kalin.

Den ekonomiska kalkylen för byggnationen av huset ligger på omkring 300 miljoner kronor. Driftskostnaden för huset är ännu inte utredd.

Håkan Björkman, miljö- och stadsbyggnadschef i Uddevalla, såg också den nya versionen igår.

– Om de politiska direktiven kommer kan vi jobba fram en detaljplan under 2008. Är vi optimistiska så kan byggstarten för kulturhuset bli under 2010.

Ingela Gustavsson

Ingela.gustavsson bohuslaningen.se

 

Bildtext: Den nya skissen över ett kulturhus är ritad av White i Göteborg. Tanken är att huset ska ligga i samma linje som Kungsgatan. På den nya skissen är även kulturhuset och Bohusläns museum sammankopplade.